skontaktuj się z nami...

Administratorem Państwa danych, podanych w formularzu jest Schwitzke Górski sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: biuro@sgda.pl

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe, podane w formularzu będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. przeniesienia danych,
  6. żądania usunięcia danych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych