Dotacja

SCHWITZKE GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie odporności Schwitzke Górski sp. z o.o. na czynniki losowe poprzez zakup oprogramowania i sprzętów, które umożliwią projektowanie obiektów handlowych w środowisku wirtualnym”

Celem projektu jest wzmocnienie odporności Schwitzke Górski sp. z o.o. na czynniki losowe (COVID-19 i podobne kryzysy wywołane stanem epidemii) za sprawą wprowadzenia do swojej działalności innowacji procesowych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych - oprogramowania i sprzętów, które umożliwią projektowanie obiektów handlowych w środowisku wirtualnym. Efektem finalnego wdrożenia innowacji będzie możliwość efektywnej pracy Wnioskodawcy w warunkach zdalnych, zachowania ciągłości świadczonych usług niezależnie od zdarzeń losowych oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników i klientów. Powyższe przyniesie szereg korzyści biznesowych dla przedsiębiorstwa, w tym m. in. pomoże spółce w zachowaniu płynności finansowej, optymalizacji kosztów operacyjnych, utrzymaniu stabilnej pozycji rynkowej, zachowaniu i rozwijaniu relacji biznesowych -nawet w okolicznościach kryzysu epidemiologicznego.

W projekcie przewidziano wprowadzenie 1 innowacji produktowej (usługi projektowania obiektów) oraz 3 innowacji procesowych (w tym min. przygotowanie środowiska pracy do pracy zdalnej w przedsiębiorstwie).

 

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 299 900,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 254 915,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 – REACT-EU

Powrót do strony głównej

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij